SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (STV)

 

Co je STV?

Speciální tělesná výchova je profilujícím předmětem, který patří mezi maturitní předměty. Výuka navazuje na předchozí fyzickou přípravu. Tělesná příprava je neoddělitelnou součástí přípravy ochránců veřejného pořádku pro praktický výkon služby. Rozvíjí jejich tělesnou zdatnost při současném získávání speciálních profesních dovedností a vytváří u nich profesionální přístup k výkonu povolání.

 

Výuka předmětu STV se opírá o tělesná cvičení a technické prvky, které nám nabízí úpolová gymnastika, dále o soubor technik zápasu a vybraných technik Ju-Jutsu Kodokan Judo a Dento Karate-do. Celý komplex (systém) STV je směřován k postupnému osvojování specielních dovedností, které jsou zásadní k získání obranyschopnosti jednotlivce.

Cíl a účel STV?

Hlavním cílem speciální tělesné výchovy (STV) je u studentů vytvořit předpoklady pro zvládnutí krizových situací, a to po stránce fyzické, technické i psychické.

Dílčím cílem je prostřednictvím metodiky STV, obsahující poznatky Kodokan Judo a Dento Karate-do, harmonicky rozvíjet a formovat osobnost studentů, pozitivně působit na jejich morálně volní vlastnosti a tím zlepšovat předpoklady pro jejich vhodné uplatnění ve společnosti.

Obsah STV

Obsahem STV je výuka technik a principů Ju-Jutsu, Judo, Karate-do a zápasu. Po staletí v bojích prověřený metodický materiál je aktualizovaný na základě poznatků vědních disciplín (anatomie, biomechanika, antropomotorika, psychologie ...).

JU-JUTSU – “Jemné umění” je bojové umění, které vzniklo pro potřeby japonské vojenské kasty “SAMURAJ”. Japonští válečníci (Samurajové) bojovali obvykle dvěma meči (dále zejména užívali kopí a luk). Pro řešení situací, kdy Samuraj nemohl použít zbraní, byl během doby vypracován systém boje beze zbraně. Tento původní systém nazývaný Kumiuči byl počátečním stádiem vývoje Ju-jutsu, které nabylo své systematické podoby v druhé polovině 16. století. Filosofický základ Ju-jutsu je položen na ideálu BUŠI-DO (cesta válečníka), kodexu cti Samurajů.

KODOKAN JUDO – “Jemná cesta” je jednou z moderních škol JU-JUTSU. Ve druhé polovině 20. se JUDO transformovalo v olympijský sport. Zakladatelem JUDO byl profesor Dr. Jigoro Kano, který jej založil v roce 1882 vybráním technik ze starých škol JU-JUTSU. Do systému Judo zařadil techniky, při kterých by nemělo docházet ke zranění, pokud se dodrží metodika jejich provádění.

Celý název tohoto umění je KODOKAN JUDO, jehož základním bojovým principem je využití energie soupeře (útočníka) pro jeho poražení (podrobení). Vítězství je v KODOKAN JUDO dosahováno pomocí tří základních skupin technik, kterými jsou NAGE-WAZA obsahující techniky hodů a strhů, dále pak KATAME-WAZA obsahující techniky držení, páčení a škrcení, třetí skupinou je ATEMI-WAZA obsahující techniky úderů, seků a tlaků na citlivá místa. ATEMI-WAZA je využívána především v KATA KODOKAN JUDO.  

DENTO KARATE-DO – “Cesta prázdné ruky” je staré okinawské bojové umění. Důležitým datem pro vývoj Karate-do a Okinawy vůbec byl rok 1609, ve kterém začala okupace Okinawy Japonci (klanem Satsuma). Karate-do a Kobudo se staly jedinými prostředky Okinawanů v boji proti dobře vyzbrojeným a vycvičeným okupantům, Satsuma samurajům.

Díky těmto podmínkám se Karate-do vyvinulo ve velmi efektivní bojové umění.

Karate-do používá lidské tělo k tomu, aby prostřednictvím technik sebeobrany umožnilo jeho adeptu dosáhnout optimálního psychického a fyzického rozvoje. Cestou hledání lepší techniky rozšiřuje člověk svoje schopnosti ve všech směrech. Hledání vývoje cestou tradičního Karate-do nemá žádných hranic.

Praktická maturitní zkouška

Obsah zkoušky

2009 - fotografie, video

 

 

Kurzy

Aktuální informace pro DS a ES

2009-2010

Informace pro žáky

Praktická maturitní zkouška

Témata -  technika, historie a filosofie bojových umění

Odkazy - informace o Budo na internetu

Kodokan Judo - členění technik, Techniky - waza 1, 2, 3, 4, Lexikon Judo, Principy - sebeobrany, Metodika Judo

Dento Karate-do - členění technik, Etiketa a historie, Kata 1, 2, Příručka trenéra, Teorie

Distanční studium, Dálkové studium - požadavky ke zkoušce, Enbu - vybrané techniky z Kata Kodokan Judo

Sebeobrana - skripta

Video - STV na YOU TUBE

Elportál - E-learning Fakulta sportovních studií MU,  Pádová technika - prevence úrazů,  Základy úpolů Metodika Judo

 

Závod hlídek - O „ZLATÝ MEČ“ MGR. KRYSTY

Mimoškolní aktivity v oblasti STV

Žáci SOŠ OOM Brno se pravidelně účastní řady akcí pořádaných Komisí Jiu-jitsu ČSJu, Českou unií Dento Karate-do a Shobukanem Brno.

Akce v roce: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Tréninky

Tradiční Karate-do v tělocvičně ZŠ J. Babáka, Brno - Královo Pole

  • pondělí 17:30 - 19:00    

  • středa 18:00 - 19:30    

  • čtvrtek 17:00 - 18:30

Ju-Jutsu Kodokan Judo v Dojo SKKP Vodova 108

  • čtvrtek 19:00 - 20:30

Plánované mimoškolní akce

Airsoft Summer Camp 30. 6. – 7. 7. 2013 - další info zde

Letní tábor pro mládež zaměřený na SEBEOBRANU, JU-JUTSU KODOKAN JUDO 7. 7. – 14. 7. 3013 - další info zde

Letní soustředění Dento Karate-do a Ju-Jutsu Kroměříž 27. 7. - 4. 8. 2013 - další info zde

Podzimní soustředění  Dento Karate-do a Ju-Jutsu Letovice 27. - 29. 9. 2013 - další info zde

Semináře Dojo SKKP Vodova 108 od 10:00 do 13:00, termíny: budou upřesněny, další info zde

 

Zkoušky na stupně technické vyspělosti (STV)

Žáci SOŠ OOM Brno mají možnost skládat zkoušky na STV z Kodokan Judo, Ju-jutsu a Dento Karate-do. Požadavky na zkoušky jsou

definovány zkušebními řády:

 Aktualizováno  20.05.2013 18:45    Milan Haška