SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (STV)

Požadavky ke zkoušce (dálkové studium)

I. pololetí 1. ročníku

Požadavky z úpolové gymnastiky

UKEMI - WAZA (Techniky pádů)

Osaekomi - Waza (Techniky držení)

Shime - waza (Techniky škrcení)

Kansetsu - waza (Techniky páčení)

II. pololetí 1. ročníku

Požadavky z úpolové gymnastiky

UKEMI - WAZA (Techniky pádů)

Kodokan Judo a dento karate-do

TACHI - WAZA (Techniky hodů)

Katame - waza (Techniky znehybnění)

I. pololetí 2. ročníku

UKEMI - WAZA (Techniky pádů)

Nage - WAZA (Techniky hodů)

SOTO - DACHI - WAZA (Techniky postojů)

HOKO - WAZA (Techniky přesunů těla, chůze)

TSUKI - WAZA (Techniky úderů)

Uchi - waza

KEAGE - WAZA (Techniky kopů)

Dori - waza (Techniky uvolňování z úchopů)

 

II. pololetí 2. ročníku

UKEMI - WAZA (Techniky pádů)

Nage - WAZA (Techniky hodů)

 DACHI - WAZA (Techniky postojů)

HOKO - WAZA (Techniky přesunů těla, chůze)

TSUKI - WAZA (Techniky úderů)

KERI - WAZA (Techniky kopů)

SHIHO - WAZA (Techniky do čtyř směrů)

Uke - waza (Techniky bloků)

KUMITE (Cvičný boj)

Mukae - daoshi (Techniky vyhnutí)

Bo, Hanbo (Hůl)

Tanto (Nůž)

Renkoho - waza (Transportní techniky)

I. pololetí 3. ročníku

Maturitní okruhy

1. a) Renkoho - waza (Vyváděcí a transportní páky)

    b) Amashi - waza

2. a) Tanto (Nůž)

    b) Seoi-nage - Nagi-komi

3. a) Dachi - waza (Techniky postojů)

    b) Shiho-nage

4. a) Tonfa (Obušek s příčnou rukojetí)

    b)  Kata-guruma - Uki-waza - Nagi-komi 

5. a) Bo, Hanbo (Hůl)

    b) Koshi - waza, tři techniky

6. a) Ne - waza (Boj na zemi, mimopostojový boj)

    b) Shiho-yoko-geri-kekomi

7. a) Tsuki - waza (Techniky úderů)

    b) Yoko-guruma - Nagi-komi 

8. a) Sutemi - waza (Techniky strhů)

    b) Shiho-ate-uke + tsuki 

9. a) Shime - waza (Techniky škrcení)

    b) Shiho-uchi

10. a) Ukemi - waza (Techniky pádů)

      b) Shiho-empi 

11. a) Kansetsu - waza (Techniky prolomení, páčení)

      b) Jiu-ippon-kumite 

12. a) Tachi - waza (Techniky hodů)

      b) Shiho-nagashi-uke + tsuki 

13. a) Uke - waza (Techniky bloků)

      b) Mukae-daoshi, tři techniky 

14. a) Uwate a Shitate - waza (Techniky obejmutí)

      b) Shiho-mawashi-geri 

15. a) Obrana proti skupině útočníků

      b) Ryote-dori - Ranraku-waza 

16. a) Ma - ai a timing (Využití vzdáleností a časů v sebeobraně)

      b) Ashi - waza, tři techniky 

17. a) Uchi - waza (Techniky seků, úderů po oblouku)

      b) Yoko - sutemi - waza, tři techniky  

18. a) Tsukami - waza (Techniky úchopů - útok uchopením za ruce, oděv, vlasy atd.)

      b) Shiho-gyaku-tsuki 

19. a) Te - waza (Techniky rukou)

      b) Osoto-gari - Nagi-komi 

20. a) Úderové plochy, využití bolesti v sebeobraně

      b) Junte-dori - Ranraku-waza 

21. a) Kuzushi - waza (Techniky vychylování)

       b) Shiho-geri 

22. a) Zneškodnění útočníka pomocí technických prostředků

      b)  Shiho-mae-geri 

23. a) Te a Ashi - ate - waza (Údery a kopy na krátkou vzdálenost)

      b) Tomoe-nage - Tateshiho-gatame - Ranraku-waza

24. a) Přechody - postoj - zem

      b) Kawashi - waza 

25. a) Keri - waza (Techniky kopů)

      b) Yoko-wakare - Nagi-komi 

II. pololetí 3. ročníku

EN-BU

Maturitní okruhy

 Aktualizováno  21.04.2010    Milan Haška