SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (STV)

Praktická maturitní zkouška

Speciální tělesná výchova je profilujícím maturitním předmětem. Praktická maturitní zkouška z STV obsahuje pět základních částí:

1) Metodický výstup

V první části maturitní otázky žák odpovídá na otázku v rovině teoretické, kterou doplňuje praktickými ukázkami.

2) Reakce na odborný termín

Ve druhé části maturitní otázky žák reaguje na japonský termín - prakticky provádí zadanou akci (techniku), bez jakéhokoli verbálního doprovodu.

3) EN-BU - modelové situace (maturitní práce)

Ve třetí části žák demonstruje techniky, které si vylosoval v předem dohodnutém termínu s vyučujícím. Žák při samostatné tvorbě EN-BU, na základě získaných poznatků,   vytváří vhodné modelové situace k demonstraci vylosovaných technik a prezentuje tak celkové pochopení problematiky sebeobrany. EN-BU cvičí dvojice a to muž - muž, nebo žena - muž. V případě dvojice žena - muž je útočníkem (agresorem) vždy muž. Losované techniky.

4) První pomoc a biologie

Ve čtvrté části maturitní otázky žák odpovídá na otázku z biologie a první pomoci v rovině teoretické, kterou doplňuje praktickými ukázkami a úkony.

5) Doplňující otázky

Pátou částí maturitní zkoušky mohou být doplňující otázky, které jsou zpravidla kladeny žákovi komisí v průběhu jednotlivých částí maturitní zkoušky. Slouží k objektivizaci žákova výkonu a ke komplexnosti jeho hodnocení. 

Kriteria hodnocení

Praktická část maturitní zkoušky z STV je hodnocena na základě těchto hledisek:

a) Technika

Žáci jsou hodnoceni:

 • dle vhodného zapojení dynamiky těla a práce svalů ve prospěch techniky,

 • dle hladkosti pohybu při provádění technik a jejich kombinací,

 • dle držení těla, rovnováhy, postojů a celkové souhry pohybů.

b) Načasování a efektivní vzdálenost (Ma-ai)

Žáci jsou hodnoceni:

 • dle provedení techniky ve vhodném čase,

 • dle provedení techniky ve vhodné vzdálenosti.

c) Bojový duch a koncentrace

Žáci jsou hodnoceni:

 • dle úrovně bojovnosti pří vykonávání technik (nasazení a odhodlání),

 • dle úrovně emoční stability a úrovně psychické koncentrace (Zan-shin).

d) Choreografie (EN-BU)

Žáci jsou hodnoceni:

 • dle úrovně provedení technik v souladu s principy boje,

 • dle přesvědčivosti prováděných akcí,

 • dle celkového dojmu, kde se hodnotí elegance provedení, přesnost a úspornost jednotlivých pohybů a smysluplnost - reálnost.

e) Etiketa

Žáci jsou hodnoceni:

 • dle jejich vystupování a chování v průběhu zkoušky, které musí být v souladu s pravidly chování v Dojo.

 

Maturitní okruhy

Žák může při odpovídání využít následující posloupnosti:

 1. Co je to ?
 2. Účel (k čemu to slouží)?
 3. Rozdělení?
 4. Principy?

Příklad:

1. - Renkoho - waza (Vyváděcí a transportní páky)

 • Co je to?  Podle zákona o policii patří vyváděcí páky mezi donucovací prostředky.
 • Účel (k čemu to slouží)? Jsou určeny k znehybnění pachatele a k jeho transportu na kratší vzdálenost.

 • Rozdělení? Páky na prsty (Nukite garami, Yubi garami), páky na pokrčenou paži (Ude garami), páky na nataženou paži (Ude hishigi kanuki gatame).

 • Principy? Uvedení kloubu do nepřirozené polohy s vyvoláním bolesti 3. stupně.

Odkaz na další informace: Renkoho waza, Teorie sebeobrany 

Poznámka: Pozor nejedná se o vyčerpávající odpovědi, jde pouze o osnovy možných odpovědí a příklady některých technik. Je nutné, aby si žák uvedené informace doplnil dalším samostudiem a konzultacemi s vyučujícím. 

 1. Tanto (Nůž)
 • je to chladná zbraň – bodná, sečná, řezná,

 • útok nožem slouží k důraznějšímu vedení útoku,

 • útok, obrana,

 • postoj, přizpůsobení dané situaci, vychýlení, zakončení.

Odkaz na další informace: Tanto, Tsukkomi, Kirikomi, Kirioroshi, Nukikake, Goshin jutsu 

 1. Dachi - waza (Postoje)
 • podpůrné techniky,

 • Shizentai-waza slouží k pozdravům (ceremoniím) a nácviku,

 • bojové postoje slouží k silovému zajištění útočných a sebeobranných technik a k jejich nácviku,

 • postoje:

  • ceremoniální postoje (Shizentai-waza)

  • bojové postoje

   • s venkovním napětím (Soto-dachi-waza),

   • s vnitřním napětím (Uchi-dachi-waza),

   • volný bojový střeh (Kamae),

 • zachování principu stability.

Odkaz na další informace: zde  

 1. Tonfa
 • obušek s příčnou rukojetí,

 • donucovací a obranný prostředek používaný v bezpečnostních složkách,

 • obranná i útočná zbraň,

 • chrání předloktí a využívá rotačního pohybu.

Odkaz na další informace: video Okinawa Kihon 1, 2, sparring: 1, historie, kata, Francie 1, 2, 3, 4, 5 

 1. Bo, Hanbo (Hůl)
 • zbraň,

 • prodloužení a zvýšení razance útoku,

 • obrana a útok,

 • v obraně slouží k udržení bezpečné vzdálenosti od útočníka a v útoku činí útok důraznější.

Odkaz na další informace: Hůl, Kirioroshi, Goshin jutsu 

 1. Ne - waza (Boj na zemi, mimopostojový boj)
 • situace, kdy jeden nebo oba aktéři se dotýkají země jinou částí těla než chodidly,

 • řešení situace vzniklé ztrátou stability,

 • obránce leží, útočník stojí, oba jsou na zemi, útočník leží, obránce stojí,

 • změnit krajně nepříznivou situaci pro obránce ve výhodnou.

Odkaz na další informace: Kansetsu-waza, Shime-waza. Látka 1. ročníku - zopakovat.
Video: Katame no kata 1, 2, 3

 1. Tsuki - waza (Techniky úderů)
 • Tsuki-waza jsou hlavní útočné techniky rukou,

 • Slouží k zneškodnění útočníka nebo k uvedení útočníka do stavu Kyo,

 • Dělení

  • Choku-tsuki (úder po přímce)

  • Age-tsuki (stupající úder)

  • Kagi-tsuki (hák)

  • Mawashi-tsuki (úder vpřed po oblouku),

 • Princip koncentrované využití síly celého těla k provedení úderu (konexe, dynamika těla, snap, kime, mentální energie a Ki).

Odkaz na další informace: zde.  

 1. Sutemi - waza (Techniky strhů)
 • provedení techniky hodu s vlastním pádem,

 • při ztrátě stability přirozený přechod na zem,

 • ve směru pohybu a mimo směr pohybu,

 • využití hmotnosti těla.

Odkaz na další informace: Z Nage no kata pouze Tomoe-nage, Sumi-gaeshi, Yoko-guruma, Uki-waza.
Video:
 Tomoe-nage, Sumi-gaeshi, Uki-waza, Yoko-otoshi, Tani-otoshi, Yoko-wakare, Yoko-guruma, Soto-makikomi,

 1.  Shime - waza (Techniky škrcení)
 • jsou to tlaky na soupeřův krk,

 • důsledkem je zneškodnění útočníka,

 • škrcení zepředu, zezadu, s oděvem a bez oděvu,

 • omezení přístupu vzduchu do plic, či okysličené krve do mozku.

Odkaz na další informace: Katame no kata 2, Shime waza. Látka 1. ročníku - zopakovat.   

 1. Ukemi - waza (Techniky pádů)
 • náhlá změna těžiště způsobená gravitační silou, vyrovnání se s důsledky gravitace,

 • prevence proti úrazům a zraněním,

 • pády vpřed, vzad a stranou,

 • rozložit pádovou energii do více bodů nebo do kruhového pohybu.

Odkaz na další informace: Látka 1. ročníku - zopakovat.  

 1. Kansetsu - waza (Techniky prolomení, páčení)
 • Co je to? Přivedení kloubů do nepřirozené polohy.

 • Účel (k čemu to slouží)? Mechanické blokování nebo zneškodnění útočníka.

 • Rozdělení? Prsty, zápěstí, loket, pokrčená nebo natažená paže, páteř a dolní končetiny.

  a) Yubi-gatame – Páčení kloubů prstů

  • Nukite-garami

  b) Kote-gatame – Páčení zápěstí

  • Kote-gaeshi (páka s vnější rotací)

  • Kote-hineri (páka s vnitřní rotací)

  c) Ude-gatame – Páčení paže (lokte, ramene)

  • Ude-Hishigi-Gatame – Páčení natažené paže.

   • Ude-hishigi-waki-gatame (páka podpažím s vnitřní rotací)

   • Ude-hishigi-ude-gatame (páka dlaní s vnitřní rotací)

   • Ude-hishigi-juji-gatame (páka sevřením nohou s vnější rotací)

   • Ude-hishigi-kanuki-gatame (páka podložením s vnější rotací)

   • Ude-hishigi-hara-gatame (páka břichem s vnitřní rotací)

   • Ude-hishigi-hiza-gatame

  • Ude-Garami-Gatame – Páčení ohnuté paže

   • Ude-garami

  d) Ashi-Gatame – Páčení ostatních kloubů (páčení kloubů dolních končetin)

  • Hiza-garami

 • Principy? Vyvolání bolesti ve skloubené části těla.

Odkaz na další informace: Z Katame-no-kata 3 pouze Ude-garami, Ude-hishigi-juji-gatame, Ude-hishigi-ude-gatame. Kansetsu-waza 1. a 2. ročníku - zopakovat.  

 1. Tachi - waza (Techniky hodů)
 • technika provedení hodu soupeře s vlastním setrváním v postoji (Ashi, Koshi, Te-waza),

 • uvedení soupeře do nepříznivé situace,

 • techniky, v nichž hrají rozhodující roli paže, boky a nohy,

 • vychýlení, nástup do techniky a samotný hod.

Odkaz na další informace: Látka 1. a 2. ročníku - zopakovat.  
Video: Nage no kata pouze Seoi-nage, Uki-goshi, Harai-goshi, Sasae-tsurikomi-ashi.
Další vide
o: Ashi-waza:   Hiza-guruma, Sasae-tsurikomi ashi, Deashi-haraiKosoto-gari, Osoto-gari
                  Koshi-waza: O-goshi, Uki-goshi, Sode-tsurikomi-goshi, Koshi-guruma, Harai-goshi, Hane-goshi, Ushiro goshi,
                  Te-waza:     Sukui-nage, Morote-gari, Seoi-nage

 1. Uke - waza (Techniky bloků)
 • Uke-waza jsou hlavní obranné techniky rukou a nohou,

 • Slouží ke změně směru útočné techniky, nebo k zabránění dopadu útočné techniky na naše tělo a současně k přípravě protiútoku,

 • Dělení

  • Nagashi-uke (měkké a smetací)

  • Ate-uke (tvrdé bloky)

 • Princip měkkého bloku je změna směru útočné techniky bez použití síly, u tvrdého bloku je provedena změna směru útočné techniky nárazem, úderem.

Odkaz na další informace: Příručka trenéra 

 1. Uwate a Shitate - waza (Techniky obejmutí)
 • jedná se o formu útoku na fyzickou osobu úchopem za trup nebo hlavu,

 • řešení nepříznivé situace,

 • přes ruce, pod rukama (zepředu, zezadu, ze strany),

 • zabránění dokončení útoku.

Odkaz na další informace: obejmutí, Kodokan-goshin-jutsu, Kime-no-kata. 

 1. Obrana proti skupině útočníků
 • specifická situace boje jedince proti více útočníkům,

 • řešení krajně nepříznivé situace pro obránce,

 • ozbrojeni nebo neozbrojeni, volné prostranství, omezený prostor,

 • zabránění útoku všech útočníků současně.

Odkaz na další informace: Teorie sebeobrany 

 1. Ma - ai a timing (Využití vzdáleností a časů v sebeobraně)
 • způsoby boje,

 • slouží k vykonání konečné techniky,

 • Kake-waza, Oji-waza, Shikake-waza

 • uvedení soupeře do stavu nepřipravenosti (Kyo) a využití této situace.

Odkaz na další informace: Příručka trenéra, Principy 

 1. Uchi - waza (Techniky seků, úderů po oblouku)
 • jedná se o kyvné techniky okolo lokte,

 • zneškodnění útočníka obloukovým úderem, nebo jeho uvedení do stavu Kyo,

 • Uraken-uchi, Shuto-uchi, Teisho-uchi a Tecui-uchi,

 • využití principu biče.

 Odkaz na další informace: Příručka trenéra, Techniky. Látka 2. ročníku - zopakovat.

 1. Tsukami - waza (Techniky úchopů)
 • jedná se o formu útoku na fyzickou osobu úchopem,

 • řešení nepříznivé situace,

 • za vlasy, oděv a končetiny,

 • zabránění dokončení útoku.

Odkaz na další informace: úchopy, Kodokan-goshin-jutsu, Kime-no-kata. 

 1. Te - waza (Techniky rukou)
 • technika provedení hodu soupeře s vlastním setrváním v postoji,

 • uvedení soupeře do nepříznivé situace,

 • techniky, v nichž hrají rozhodující roli nohy,

 • vychýlení, nástup do techniky a samotný hod.

Odkaz na další informace: Ippon-seoi-nage, Seoi-nage, Sukui-nage, Morote-gari. Látka 1. ročníku - zopakovat.  

 1. Úderové plochy, využití bolesti v sebeobraně
 • úderové plochy jsou místa na těle obránce, kterými přichází do kontaktu s útočníkem při:

  • bloku,

  • úderu

  • nebo kopu,

 • slouží k předání energie a jako úrazová zábrana,

 • měkké a tvrdé,

 • do tvrdých částí soupeře měkkou úderovou plochou a měkkých částí soupeře tvrdou i měkkou úderovou plochou.

Odkaz na další informace: Obrázky. Látka 2. ročníku - zopakovat. Teorie sebeobrany 

 1. Kuzushi - waza (Techniky vychylování)
 • jde o narušení rovnováhy soupeře,

 • vytvoření podmínky pro následnou techniku,

 • 8 směrů vychýlení,

 • dostat těžiště mimo základnu.

Odkaz na další informace: Kuzushi 

 1. Zneškodnění útočníka pomocí technických prostředků
 • jsou to prostředky zvyšující možnost osobní obrany,

 • slouží k zneškodnění soupeře, přivedení do stavu Kyo, transportu a pod.,

 • obranné spreje, paralyzéry a jiné,

 • využití dráždivých látek nebo elektrického výboje.

 1. Te a Ashi - ate - waza (Údery a kopy na krátkou vzdálenost)
 • hlavní útočné techniky hlavou, horní a dolní končetinou,

 • zneškodnění soupeře v kontaktní vzdálenosti,

 • hlavou, údery loktem, kopy kolenem a dupací techniky,

 • využití vibrace, rotace, kyvadla a nížení těžiště.

Odkaz na další informace: Příručka trenéra. Látka 2. ročníku - zopakovat. 

 1. Přechody postoj – zem
 • kontrolovaná činnost vedoucí k přechodu z boje v postoji do boje na zemi,

 • využití vzniklé situace ve svůj prospěch (kontrola útočníka),

 • pomocí vhodných technik hodů, strhů a páčení,

 • zakončení obranné činnosti na zemi technikou držení, škrcení, páčení, úderů a tlaků na citlivá místa.

 1. Keri - waza (Kopy)
 • hlavní útočné techniky nohou,

 • slouží k zneškodnění soupeře,

 • kopy po oblouku, přímce, kopy kolenem a dupací techniky,

 • využití větší kinetické energie dolních končetin.

Odkaz na další informace: Příručka trenéra. Látka 2. ročníku - zopakovat.

Odkaz na další informace a videa: zde.  

 1. Pistole
 • střelná zbraň,

 • hrozba či fyzická likvidace,

 • ze předu, ze zadu,

 • využití reakční doby útočníka.

 
 

2009 - fotografie, video

 

 

Informace pro žáky

Témata -  technika, historie a filosofie bojových umění

Odkazy - informace o Budo na internetu

Enbu - vybrané techniky z Kata Kodokan Judo

 Aktualizováno  18.02.2013    Milan Haška